Welkom bij Smartlappenkoor Beverwijk

 Smartlappenkoor Beverwijk is, na een pauze in verband met corona, op 17 augustus, met in acht neming van de coronaregels, weer gestart met de repetities.

foto traan smlk

Het Smartlappenkoor Beverwijk is opgericht op 10 september 1989.

Het koor met ongeveer 45 leden, sopranen,  alten, tenoren en bassen, staat onder leiding van Karin Ravenstijn en wordt begeleid door de accordeonisten Rita te Boekhorst en Truus Beemsterboer.
Het koor heeft  vier leden benoemd tot  erelid  i.v.m. de inzet, die deze leden hebben geleverd voor het koor.
Het uitgebreide repertoire bevat onder meer oude smartlappen als: Het hutje aan de zee, Achter in het stille klooster, Als ik naar je blinde ogen kijk, of zeemansliedjes zoals Vissersleed, Hoor je het ruisen der golven, Op de woelige baren. Maar ook ‘moderne’ smartlappen zoals De Clown, Waarom fluister ik je naam nog, Leef als een zigeuner en natuurlijk gezellige meezingers. Elk optreden begint met het zelf geschreven en gecomponeerde ‘Koorlied’.
Enkele malen per jaar wordt met veel plezier en gevoel opgetreden in woonzorgcentra, op festivals, particuliere feestjes en bij evenementen.
Door het gevarieerde repertoire van echt oude smartlappen (dat vaak grote herkenning en ontroering teweeg brengt bij ouderen) en gezellige meezingers heeft het koor een zeer goede reputatie opgebouwd.  

koorfoto 2019 kopie 17.42.58ritakarinsite

noten bvsl 122 94  Lid van de Bond Voor SmartLappen